ביטוח מנהלים או ביטוח פנסיה
ביטוח מנהליםביטוחים

ביטוח מנהלים או ביטוח פנסיוני – המדריך המלא

מהם ההבדלים בין ביטוח מנהלים לבין ביטוח פנסיוני? מהו ביטוח פנסיוני ומהו ביטוח מנהלים ומהו הביטוח המומלץ ביותר למטרות חיסכון לטווח הארוך: ביטוח מנהלים או פנסיה? על כך ועוד במדריך שלפניכם.

מספר מילים מקדימות על תחום החיסכון הפנסיוני

מוצרי החיסכון לטווח הארוך במדינת ישראל הם למעשה הגדרה רחבה לכל אותם מוצרים פנסיונים המיועדים למטרות חיסכון לגיל פרישה. מוצרים אלו חייבים להירכש על ידי כל אחד ואחת מאזרחי המדינה המועסקים במשק הישראלי כשכירים וזאת מתוקף חוק פנסיה חובה המונהג במדינת ישראל מאז שנת 2008. כמו כן, החל משנת 2017 חוק פנסיה חובה חל גם על עצמאיים, דבר המחייב גם בעלי עסקים ועצמאים להחזיק באפיק חיסכון פנסיוני המיועד לגיל פרישה.

ביטוח מנהלים או ביטוח פנסיוני
ביטוח מנהלים או ביטוח פנסיוני

בין יתר מוצרי החיסכון הפנסיוני תוכלו למצוא שלושה אפיקי חיסכון עיקריים: קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוחי  מנהלים, כאשר קרנות הפנסיה מהווים למעשה מסלול ביטוח פנסיוני וביטוחי המנהלים מהווים  אפיק חיסכון פנסיוני נפרד. להלך מספר מילים על כל אחד מהאפיקים הנ"ל:

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים או קרן מנהלים הינה סוג של ביטוח חיים המשלב בתוכו מסלול חיסכון פנסיוני המיועד למטרות קבלת קצבה חודשית מגיל פרישה. מסלול ביטוחי זה כולל בתוכו מרכיבי כיסוי שונים כגון: כיסוי ביטוחי למקרי מוות, כיסוי ביטוחי למקרי אובדן כושר עבודה, כיסוי ביטוחי למצבי סיעוד ונכות וכיסויים נוספים המותאמים באופן פרטני בהתאם לצרכיו הביטוחיים של המבוטח.

ביטוח פנסיוני

הביטוח הפנסיוני הוא למעשה הגדרה כללית לקרנות פנסיה שונות המשמשות כאפיק חיסכון לגיל פרישה. קרנות הפנסיה בדומה לביטוחי המנהלים כוללות בתוכן מרכיבים ביטוחיים למטרות כיסוי במקרי מוות ונכות והן מיועדות לצרכי קבלת קצבה חודשית המוענקת מגיל פרישה ולאורך כל חיוו של החוסך, כאשר גם במקרי מוות, שאריו של הנפטר ממשיכים לקבל דמי קצבה חודשית לאורך חייהם.

קופות גמל

קופות הגמל המשמשות אף הן אפיק חיסכון פנסיוני אינן עתידות לשלם לחוסך בהן קצבה חודשית לאחר גיל פרישה וזאת החלת השינויים בענף הביטוח הפנסיוני משנת 2008. כספי החיסכון עומדים לרשות החוסך כסכום חד פעמי בהגיעו לגיל פרישה. כמו כן, בניגוד לביטוחי המנהלים והביטוח הפנסיוני של קרנות הפנסיה, קופות הגמל אינן כוללות בתוכן מרכיבים ביטוחיים.

ההבדלים בין ביטוח פנסיוני לביטוח מנהלים

קיימים מספר הבדלים בין ביטוחי מנהלים לבין מסלולי הביטוח הפנסיוני של קרנות הפנסיה היכולים לסייע לכם לבחור בין ביטוח מנהלים או פנסיה. בין יתר ההבדלים העיקריים תוכלו למצוא:

  • מנגנון הביטוח- ההבדל המהותי בין ביטוח מנהלים לבין ביטוח פנסיוני קשור למנגנון הביטוח עצמו: הביטוח הפנסיוני המבוסס על קרנות הפנסיה פועל בהתאם לעיקרון הביטוחי ההדדי, כלומר שאת הסיכון להתרחשותם של מקרים המחייבים כיסוי ביטוחי עבור אחד מעמיתי קרן הפנסיה, נוטלים כלל עמיתי הקרן. מנגד, בביטוחי מנהלים, הסיכון הביטוחי מוטל במלואו על החברה המבטחת. המשמעות של העניין בא לידי ביטוי בתעריפי הביטוחי הנמוכים בביטוח הפנסיוני בהשוואה לתעריפי הביטוחי להן נדרשים מחזיקי ביטוח המנהלים.
  • חיתום רפואי- הבדל מהותי נוסף בין שני סוגי הביטוחים קשור לתחום החיתום הרפואי, כאשר רכישת ביטוח מנהליים מחייבת את המבוטח להליך חיתום רפואי שעל פיו נקבעת גובה הפרמיה הנדרשת לתשלום ותנאי הפוליסה השונים. מנגד, בקרנות הפנסיה לא מתבצע הליך חיתום רפואי אך מחליפה אותו תקופה אכשרה במהלכה מוטלים התניות להפעלת כיסוי הביטוח.
  • ביטוח חיים – הבדל נוסף בין שני סוגי הביטוחים קשור לפוליסת ביטוחי חיים הנלוות לכל אחד מסוגי הביטוחים (מנהלים ופנסיוני). הבדל זה בא לידי ביטוי בעובדה שביטוחי המנהלים מפצים את מוטבי המבוטח בסכום הפיצוי המופיע בתנאי הפוליסה, כאשר פיצוי כספי זה מוענק כתשלום חדש פעמי. מנגד, מסלולי הביטוח הפנסיוני של קרנות הפנסיה, מפצות את מוטבי המבוטח בקצבה חודשית לאורך כל תקופת חייהם. יחד עם זאת, חשוב להבהיר ולציין שקיים הבדל נוסף בתחום ביטוחי החיים והוא בא לידי ביטוי בעובדה שקרנות הפנסיה קיימות אפשרויות מוגבלות של זכויות שארים ואילו בביטוחי המנהלים המבוטח רשאי להקצות זכויות שארים בין מספר מוטבים.

אז מה עדיף: ביטוח מנהלים או פנסיה?

על מנת לבחון לעומק את הסוגיה במה לבחור: ביטוח מנהלים או קרנות פנסיה, אנו ממליצים לכם להתייחס לכל אחד ואחד מההבדלים העיקריים המופיעים לעיל, וזאת בנוסף, לקיומו של הליך השוואת ביטוח מנהלים אל מל קרנות הפנסיה גם בכל הנוגע להיבטים הבאים:

  • גובה דמי הניהול אותו תדרשו לשלם
  • תשואה לאורך השנים האחרונות (כיום ניתן לעקוב אחר תשואות אפיקי החיסכון הפנסיוני עד 5 שנים רטרואקטיבית)
  • מרכיבי הביטוח הנלווים לכל אחד מסוגי הביטוחים: מנהלים או קרנות פנסיה והתאמתם המלאה לצרכים הביטוחיים שלכם לאורך תקופת החיסכון הפנסיוני.
  • רמת השירות המוצעת לכם על ידי החברות המבטחות ו/או החברות המנהלות את קרן הפנסיה בה ברחתם

מדדים השוואתיים אלו יסייעו גם לכם לגבש בכל הנוגע לשאלה מה עדיף: ביטוחי פנסיוני של קרנות פנסיה או ביטוח מנהלים. זכרו: קבלת ההחלטה עתידה להשפיע בצורה כזו או אחרת על עתידכם הכלכלי לאחר גיל פרישה ולכן מומלץ ואף ראוי לקבלה לאחר היוועצות מוקדמת עם יועצים פנסיוניים העוסקים בתחום. הייעוץ המקצועי יאשפר גם לכם לקבל החלטה מושכלת ועניינית האם לרכוש ביטוח מנהלים או פנסיה.

 

 

Similar Posts